IMiGW: Podnosi się stan wód na Mazowszu i Lubelszczyźnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa mazowieckiego i lubelskiego. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na Podkarpaciu. Stany alarmowe mogą zostać przekroczone na Wisłoce. Na Wiśle mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.