Mowa śląska w Sejmie. Czy posłowie uznają ją za język regionalny?

Dziś w Sejmie rozpoczęło się procedowanie poselskiego projektu ustawy, której celem jest uznanie mowy śląskiej za język regionalny. Szanse na uchwalenie tej ustawy są niewielkie ze względu na zbliżający się koniec obecnej kadencji.