Zmian nazw ulic w Warszawie nie będzie. Radni powiedzieli „nie”

Warszawa nie zmieni nazw ulic. Projekt uchwały, dotyczący „porządkowania” nazw części stołecznych ulic radni Śródmieścia uznali za absurdalny. – Korzyści ze zmian byłyby mniejsze niż koszty, które poniósłby zarówno urząd, jak i mieszkańcy – uzasadnił odejście od założeń uchwały wiceburmistrz Andrzej Zieliński.